Alžírsko
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici při příjezdu z rizikových oblastí výskytu
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); tetanus; poliomyelitida (osoby starších 30 let) po zvážení individuál.rizika dle charakteru cesty; vzteklina (cestovatelé procházející venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami (průjmová onemocnění, parazitární infekce) - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování
Angola
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici při příjezdu z rizikových oblastí výskytu nebo před vstupem do některých oblastí
Doporučené očkování: žlutá zimnice; hepatitida A, hepatitida B; břišní tyfus; tetanus; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individ.rizika dle charakteru cesty, vzteklina (cestovatelé procházející venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: Pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe; pozor na infekce přenášené hmyzem a členovci (!spavá nemoc, leishmanióza, malárie a další horečnatá onemocnění) zejména při pobytu v nitru tropické přírody - používat repelentní prostředky; časté jsou rovněž infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování
Benin
Povinné očkování: Žlutá zimnice - je vyžadováno písemné potvrzení o očkování v mezinárodním očkovacím průkazu
Doporučené očkování: Hepatitida A, hepatitida B, břišní tyfus, tetanus; poliomyelitida (osoby staršíh 30 let; jde o zemi s trvale vyyšším výskytem) po zvážení; meningokoková meningitida (země s trvale vyšším výskytem), zvážit choleru (oblasti výskytu) dle aktuální epidemiolog. situace; vzteklina (cestovatelé procházející venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: Pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe; pozor na infekce přenášené hmyzem a členovci - používat repelentní přípravky; rovněž pozor na infekce přenášené vodou a potravinami (amébová úplavice,cholera a ETEC,břišní tyfus) - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování
Botswana
Povinné očkování: žádné
Doporučené očkování: Hepatitida A, břišní tyfus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); tetanus; poliomyelitida (osoby starších 30 let, země s aktuálním výskytem) po zvážení individuál.rizika dle charakteru cesty; vzteklina (cestovatelé procházející venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: Při vycestování do rizikových oblastí (při hranicích s Namíbií a Zimbabwe) se doporučuje antimalarická chemoprofylaxe, pozor na infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování
Burkina Faso
Povinné očkování: žlutá zimnice - je vyžadováno písemné potvrzení o očkování v mezinárodním očkovacím průkazu
Doporučené očkování: hepatitida A, hepatitida B, břišní tyfus, tetanus, meningokoková meningitida (trvale endemický výskyt),poliomyelitida (u osob starších 30 let; trvale vyšší endemický výskyt) dle uvážení charakteru cesty; vzteklina (cestovatelé procházející venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, pozor na infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; rovněž pozor na infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Burundi
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici před vstupem do některých oblastí nebo pokud přijíždíte z rizikových oblastí
Doporučené očkování: žlutá zimnice; hepatitida A; hepatitida B; břišní tyfus; tetanus; zvážit choleru (jde o zemi s výskytem cholery) dle epidemiolog. situace; zvážit poliomyelitidu (u osob starších 30 let) dle charakteru cesty; vzteklina (cestovatelé procházející venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; zvážit meningokokovou meningitidu
Informace: antimalarická chemoprofylaxe doporučena pro všechny oblasti; pozor na infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; rovněž pozor na infekce přenášené hmyzem a členovci- používat repelentní přípravky
Čad
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici před vstupem do některých oblastí nebo pokud přijíždíte z rizikových oblastí
Doporučené očkování: žlutá zimnice; hepatitida A; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); břišní tyfus; meningokoková meningitida(trvale vyšší endemický výskyt),poliomyelitida (u osob starších 30 let, je zde trvale vyšší endemický výskyt) dle charakteru cesty; vzteklina (cestovatelé procházející venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; tetanus
Informace: antimararická chemoprofylaxe doporučena pro všechny oblasti; pozor na infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; rovněž pozor na infekce přenášené hmyzem a členovci - používat repelentní přípravky
Džibuti
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud přijíždíte z rizikových oblastí výskytu
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); meningokoková meningitida (oblast trvalého endemického výskytu),tetanus, uvážit poliomyelitidu (osoby starší 30 let) dle charakteru cesty; vzteklina (cestovatelé procházející venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: antimalarická chemoprofylaxe doporučena pro všechny oblasti, pozor na infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; rovněž pozor na infekce přenášené hmyzem a členovci - používat repelentní přípravky
Egypt
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud přijíždíte z rizikových oblastí výskytu
Doporučené očkování: hepatitida A; hepatitida B (při cestách delších než 3 měsíce; osoby s rizikovým chováním; osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem); meningokoková meningitida dle uvážení; břišní tyfus (po zvážení individuálního rizika), tetanus; vzteklina (cestovatelé procházející venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami (průjmová onemocnění)- prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování
Etiopie
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud přijíždíte z rizikových oblastí výskytu nebo před vstupem do některých oblastí
Doporučené očkování: žlutá zimnice; hepatitida A; břišní tyfus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); meningokoková meningitida ( trvale endemický výskyt); tetanus; poliomyelitida (osoby starších 30 let) po zvážení individuál.rizika; cholera dle akutní epidemiolog. situace; vzteklina (cestovatelé procházející venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: doporučena antimalarická chemoprofylaxe do rizikových oblastí, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; velký epidemiolog. význam mají dále infekce přenášené hmyzem a členovci ( závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Gabun
Povinné očkování: žlutá zimnice - je vyžadováno písemné potvrzení o očkování v mezinárodním očkovacím průkaze
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); cholera dle aktuální epidemiolog. situace; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika, vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Gambie
Povinné očkování: žlutá zimnice - je vyžadováno písemné potvrzení o očkování v mezinárodním očkovacím průkaze
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; meningokoková meningitidis (trvale vyšší výskyt), cholera dle aktuální epidemiolog. situace;hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování);poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika, vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Ghana
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud přijíždíte z rizikových oblastí výskytu nebo před vstupem do některých oblastí
Doporučené očkování: žlutá zimnice; hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); meningokoková meningitidis (trvale vyšší výskyt), cholera dle aktuální epidemiolog. situace; poliomyelitida (osoby starší 30 let,jde o zemi s trvale endemickým výskytem) po zvážení individuál. rizika, vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Guinea
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnice pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu nebo před vstupem do některých oblastí
Doporučené očkování: žlutá zimnice;hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; meningokoková meningitidis (trvale vyšší výskyt), cholera dle aktuální epidemiolog. situace;hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování);poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika; vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Guinea - Bissau
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnice pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí nebo před vstupem do některých oblastí
Doporučené očkování: žlutá zimnice; hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; meningokoková meningitidis (trvale vyšší výskyt), cholera dle aktuální epidemiolog. situace;hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování);poliomyelitida (osoby starší 30 let)po zvážení individuál. rizika; vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Jihoafrická republika
Povinné očkování: žádné
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: může být doporučena antimalarická chemoprofylaxe zejména při cestách do severních oblastí země; časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Kamerun
Povinné očkování: žlutá zimnice - je vyžadováno písemné potvrzení o očkování v mezinárodním očkovacím průkaze
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; meningokoková meningitidis (trvale vyšší výskyt), cholera dle aktuální epidemiolog.situace;hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování);poliomyelitida (osoby starší 30 let,jde o zemi s trvale endemickým výskytem) po zvážení individuál. rizika; vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Kapverdy
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování žluté zimnice pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí
Doporučené očkování: hepatitida A; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem,pobyt delší než 3 měsíce,rizikové chování)
Informace: může být doporučena antimalarická chemoprofylaxe v určitých oblastech popř. v určitém období, časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci - používat repelentní přípravky
Keňa
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí nebo před vstupem do některých oblastí
Doporučené očkování: žlutá zimnice,hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; meningokoková meningitidis (epidemický výskyt) dle uvážení, hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování);poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika; vzteklina ( u cestovatelů s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: doporučuje se antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Komory
Povinné očkování: žádné
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování)
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Kongo
Povinné očkování: žlutá zimnice - je vyžadováno písemné potvrzení o očkování v mezinárodním očkovacím průkaze
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; meningokoková meningitidis; cholera dle aktuální epidemiolog.situace; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika; vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Lesotho
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování žluté zimnice pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí
Doporučené očkování: hepatitida A; tetanus; břišní tyfus po zvážení individuál. rizika, hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Libérie
Povinné očkování: žlutá zimnice - je vyžadováno písemné potvrzení o očkování v mezinárodním očkovacím průkaze
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); meningokoková meningitidis (trvale vyšší výskyt), poliomyelitida (osoby starší 30 let, po zvážení individuál. rizika; vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Libye
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu
Doporučené očkování: hepatitida A; tetanus; břišní tyfus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: infekce přenášené vodou a potravinami jsou velmi časté (průjmová onemocnění,amebóza, hepatitida A) - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování
Madagaskar
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu
Doporučené očkování: hepatitida A; tetanus; břišní tyfus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Malawi
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu
Doporučené očkování: hepatitida A; tetanus; břišní tyfus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika, meningokoková meningitida (trvale vyšší výskyt)
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Mali
Povinné očkování: žlutá zimnice - je vyžadováno písemné potvrzení o očkování v mezinárodním očkovacím průkaze
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi) dle uvážení; cholera (jde o zemi s aktuálním výskytem) dle zvážení individuál. rizika; meningokoková meningitida ; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Maroko
Povinné očkování: žádné
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus zvážit dle charakteru cesty; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); meningokoková meningitida; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika; vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: Infekce přenášené vodou a potravinami jsou velmi časté (průjmová onemocnění,amebóza, hepatitida A) - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování
Mauretánie
Povinné očkování: žlutá zimnice - je vyžadováno písemné potvrzení o očkování v mezinárodním očkovacím průkaze
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera (jde o zemi s aktuálním výskytem) dle zvážení individuál. rizika; meningokoková meningitida ; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: doporučena antimalarická chemoprofylaxe v rizikových oblastech oblastech, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Mauritius
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus zvážit dle charakteru cesty; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: doporučena antimalarická chemoprofylaxe zejména při cestách do severních oblastí, pozor na infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, význam mají i infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Mosambik
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera (jde o zemi s aktuálním výskytem) dle zvážení individuál. rizika a aktuální epidemiolog. situace; meningokoková meningitida ; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Namibie
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: doporučena antimalarická chemoprofylaxe v rizikových oblastech oblastech, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Niger
Povinné očkování: žlutá zimnice - je vyžadováno písemné potvrzení o očkování v mezinárodním očkovacím průkaze
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera (jde o zemi s aktuálním výskytem) dle zvážení individuál. rizika; meningokoková meningitida ; poliomyelitida (osoby starší 30 let, jde o zemi s aktuálním výskytem) po zvážení individuál. rizika
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Nigérie
Povinné očkování: žlutá zimnice - je vyžadováno písemné potvrzení o očkování v mezinárodním očkovacím průkaze
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera (jde o zemi s aktuálním výskytem) dle zvážení individuál. rizika; meningokoková meningitida ; poliomyelitida (osoby starší 30 let, jde o zemi s aktuálním výskytem) po zvážení individuál. rizika
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Pobřeží slonoviny
Povinné očkování: žlutá zimnice - je vyžadováno písemné potvrzení o očkování v mezinárodním očkovacím průkaze
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera (jde o zemi s aktuálním výskytem) dle zvážení individuál. rizika; meningokoková meningitida ; poliomyelitida (osoby starší 30 let, jde o zemi s aktuálním výskytem) po zvážení individuál. rizika
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování, velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Réunion
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: pozor na infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci - používat repelentní přípravky
Rovníková Guinea
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu, toto očkování se zároveň doporučuje vzhledem k riziku
Doporučené očkování: žlutá zimnice; hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera dle aktuální epidemiolog. situace; meningokoková meningitida ; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Rwanda
Povinné očkování: žlutá zimnice - je vyžadováno písemné potvrzení o očkování v mezinárodním očkovacím průkaze
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera dle aktuální epidemiolog. situace; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Senegal
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu, toto očkování se zároveň doporučuje vzhledem k riziku
Doporučené očkování: žlutá zimnice; hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; meningokoková meningitida dle epidemiolog. situace; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; význam mají též infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Seychely
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: pozor na infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; význam mají též infekce přenášené hmyzem a členovci (horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Sierra Leone
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu, toto očkování se zároveň doporučuje vzhledem k riziku
Doporučené očkování: žlutá zimnice; hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera s přihlédnutím k aktuální epidemiolog. situaci; meningokoková meningitida dle aktuální epidemiolog. situace; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Somálsko
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu, toto očkování se zároveň doporučuje vzhledem k riziku
Doporučené očkování: žlutá zimnice; hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera (jde o zemi s aktuálním výskytem) po zvážení individuál. rizika; meningokoková meningitida dle epidemiolog. situace; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Středoafrická republika
Povinné očkování: žlutá zimnice - je vyžadováno písemné potvrzení o očkování v mezinárodním očkovacím průkaze
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera po zvážení individuál. rizika; meningokoková meningitida (oblast trvalého vysokého výskytu); poliomyelitida (osoby starší 30 let, země s aktuálním výskytem) po zvážení individuál. rizika
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Súdán
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu, toto očkování se zároveň doporučuje vzhledem k riziku
Doporučené očkování: žlutá zimnice; hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera po zvážení individuál. rizika; meningokoková meningitida (oblast trvalého vysokého výskytu); poliomyelitida (osoby starší 30 let, země s aktuálním výskytem) po zvážení individuál. rizika
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe, velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Svatá Helena
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování)
Informace: pozor na infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; význam mají též infekce přenášené hmyzem a členovci (horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Svazijsko
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení
Informace: doporučena antimalarická chemoprofylaxe do rizikových oblastí; velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Tanzánie
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu, toto očkování se zároveň doporučuje vzhledem k riziku
Doporučené očkování: žlutá zimnice; hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera po zvážení individuál. rizika; poliomyelitida (osoby starší 30 let) zvážení individuál. rizika
Informace: doporučena antimalarická chemoprofylaxe do rizikových oblastí; velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Togo
Povinné očkování: žlutá zimnice - je vyžadováno písemné potvrzení o očkování v mezinárodním očkovacím průkaze
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera po zvážení individuál. rizika; poliomyelitida (osoby starší 30 let, země s aktuálním výskytem) zvážení individuál. rizika; meningokoková meningitida
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe; velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Tunis
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu
Doporučené očkování: hepatitida A; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina a břišní tyfus dle uvážení typu cestování
Informace: pozor na infekce přenášené vodou a potravinami (hlavně průjmová onemocnění) - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování
Uganda
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu nebo před vstupem do některých oblastí
Doporučené očkování: žlutá zimnice; hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera (země s aktuálním výskytem) po zvážení individuál. rizika; meningokoková meningitida (oblast trvalého vysokého výskytu); poliomyelitida (osoby starší 30 let, země s aktuálním výskytem) po zvážení individuál. rizika
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe; velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Zair
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu nebo před vstupem do některých oblastí
Doporučené očkování: žlutá zimnice; hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera dle epidemiologické situace; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: doporučena antimalarická chemoprofylaxe do rizikových oblastí; velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění, ! trypanosoma) - používat repelentní přípravky
Zambie
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu nebo před vstupem do některých oblastí
Doporučené očkování: žlutá zimnice; hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina ( u cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera dle aktuální epidemiologické situace; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: pro všechny oblasti doporučena antimalarická chemoprofylaxe; velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky
Zimbabwe
Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici pokud cestovatel přijíždí z rizikových oblastí výskytu
Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B (osoby v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem, pobyt delší než 3 měsíce, rizikové chování); vzteklina (u cestovatelů s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera zvážit dle aktuální epidemiologické situace; poliomyelitida (osoby starší 30 let) po zvážení individuál. rizika
Informace: doporučena antimalarická chemoprofylaxe do rizikových oblastí; velmi časté jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; velký epidemiolog. význam mají infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění) - používat repelentní přípravky

Zpět